Www dating daan com

It also features the use of multi-lingual and multi-dialectic translations of the Bible.The Members of the Church of God International denies several doctrines such as the Trinity and salvation by grace alone.

www dating daan com-40

The first part of this interesting question of faith — Can the Bible be a tool to prove that God exists?

The Youth Ministry of the Members Church of God International (MCGI), also known in the vernacular as the Kapisanan ng mga Kabataan Tungo sa Kasakdalan (KKTK), has gathered to mark the 15th International Youth Convention (IYC) last January 7 this year.

For them, the church's primary objective, as commanded by Jesus Christ, is to propagate the gospel unto all nations until the consummation of the ages, convert sinners to believe and glorify God and to make them qualify for the eternal life in heaven.

They believe in God the Father, Jesus Christ the Son, and the Holy Spirit but they adopt a nontrinitarianism orientation, rejecting the Trinitarian concept that there is "one God in three co-equal persons", which for them is against the Bible.

Kung kaya ninasa niyang iparating sa mas maraming tao ang salita ng Dios sa pamamagitan ng pangmalawakang brodkast sa radyo, telebisyon, satellite, at Internet.

Maliban sa pagpapalaganap ng salita ng Dios, ang grupong Ang Dating Daan ay nananatiling isa sa mga masugid na tagasuporta ng charities at mga proyektong social services ng maraming mga organisasyon at foundation sa buong Pilipinas.

Ang Dating Daan (Tagalog for The Old Path) is a religious radio and television program in the Philippines produced by the Members of the Church of God International. In Portugal and Brazil, it is broadcast as O Caminho Antigo which is a direct translation for The Old Path.

In Latin America, it is broadcast as El Camino Antiguo which is also a direct translation of the English name.

Eli Soriano, na ang mayor parte nito ay sa hilagang parte ng bansa upang magsagawa ng mga Bible studies.

Sa kaniyang pagbayan-bayan, maraming tao ang nakakilala ng katotohanan sa Biblia at nagpabautismo sa samahan.

Bagama’t walang humpay sa pagganap ng tungkulin ng pangangaral sa iba’t ibang lugar, paglipas ng panahon ay naunawaan ni Bro.

Tags: , ,